Privélessen voor kinderen

Jiu-Jitsu Games (5 tem 8 jaar)

Tijdsduur per les: 45 minuten

Volledig traject: 5 lessen

Deelname van 1 ouder per kind is verplicht

 

Leer vechten als een echte ninja! Tijdens deze ouder-kind lessen kan je op een speelse manier bewegen en 'worstelen' met je kind en tegelijkertijd bijdragen aan het verhogen van weerbaarheid en zelfvertrouwen.  Door te 'stoeien' wordt je kind aangemoedigd om in goed vertrouwen risico's te nemen. Dit stimuleert je kind om in een veilige omgeving zijn grenzen en mogelijkheden te ontdekken. Dat heeft een positief effect op het zelfvertrouwen. Het fysieke, soms ruwe element van het spel is goed voor de ontwikkeling.

Elke les leer je minstens 2 spelvormen. In de laatste les worden alle 10 spelvormen gecombineerd tot 1 groot geheel, zeg maar een fameuze worstelpartij!  Het lichaam wordt op een natuurlijke manier gebruikt waardoor je kind zich meer bewust wordt van de eigen kracht en die van de ander. Tijdens de oefeningen werk je ook aan concentratie en coördinatie. Ouder en kind leren op een ontspannen manier met elkaar omgaan en komen meer in verbinding met elkaar. Als ouder leer je ook hoe je je kind positief kan coachen en ook hoe je thuis de oefeningen verder kan zetten. Je kan de lessen met meerdere gezinnen samen volgen. Neem in dat geval contact op om de prijs te bespreken.

Indien je het volledige lessenpakket doorloopt, krijgt je kind op de laatste les een diplomaatje als bewijs van slagen in de 10 spelvormen. Voor de ouder(s) raden we aan om voor aanvang van de eerste les deze Jiu-Jitsu Games infofolder te lezen.  De tarieven vind je op de algemene infopagina.

Bully Proof (8 tem 12 jaar)

Tijdsduur per les: 1 uur

Volledig traject: 5 lessen

Deelname ouder is niet verplicht, aanwezigheid in de zaal wel

 

In het Bully Proof Programma leert je kind omgaan met pesterijen en geweld. Er worden allerlei basisprincipes en -technieken geleerd van het jiu-jitsu. We leren je kind niet slaan of trappen op de ander. We leren vuur bestrijden met water (de-escalerend werken). In het programma wordt niet alleen aandacht besteed aan fysieke technieken, maar ook aan 'verbaal jiu-jitsu' (assertiviteit, houding, stemgebruik, oogcontact,...).

Het draait allemaal rond het opbouwen van zelfvertrouwen. Je kind leert opkomen voor zichzelf, nog alvorens de hulp van een volwassene te vragen. Het programma richt zich niet per definitie op "het gepeste kind" of "de pester", maar is geschikt voor eenieder die wel eens in aanraking komt (of kan komen) met pesten. M.a.w.: ieder kind. Misschien ken je wel iemand die gepest wordt, maar weet je niet hoe je kan ingrijpen? Je leert dus ook opkomen voor iemand anders! Het lessenpakket wordt afgesloten met een 'Bully Battle' waarin al de geleerde technieken samen komen.

Je kind kan dit individueel volgen, maar de lessen kunnen ook gevolgd worden door een groepje kinderen (of klas). Neem in dat geval contact op om de prijs te bespreken. 

Voor de ouder(s) raden we aan om voor aanvang van de eerste les deze Bully Proof infofolder te lezen.

De tarieven vind je op de algemene infopagina.

Junior Combatives (8 tem 12 jaar)

Tijdsduur per les: 1 uur

Volledig traject: 5 modules van 5 lessen

 

Het Bully Proof programma is eerder bedoeld als minicursus. Maar het Junior Combatives programma biedt een diepgaandere training. In het Junior Combatives programma leer je de meest effectieve technieken die je nodig hebt om je mannetje of vrouwtje te staan tegen een bully. Waarbij je in de gewone jiu-jitsu lessen door de jaren heen honderden technieken leert, beperken we ons in deze lessenreeks tot essentiële technieken en principes.  Er worden geen verwurgingen aangeleerd bij kinderen tot 12 jaar.

De tarieven vind je op de algemene infopagina.