Visie

“If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together because together we grow.”

Algemene visie

We vinden het niet alleen belangrijk om te vertellen wat we doen, maar ook om te vertellen WAAROM we doen wat we doen.

 

Jiu-jitsu is geen individuele sport. Je hebt trainingspartners nodig die je helpen om beter te worden. In onze club is het de bedoeling dat iedereen elkaar helpt, ongeacht je niveau. Beginners worden vaak extra ondersteund om snel de beginselen onder de knie te krijgen. We hebben elkaar nodig om te groeien. Van al onze lesgevers wordt verwacht dat ze niet alleen een passie hebben voor de sport, maar ook een passie om anderen verder te helpen. Het geeft een enorme voldoening om iets te kunnen betekenen voor je medemens. Daarvoor doen we het!

 

Wij streven naar een sportclub met een veilige omgeving waar iedereen zich welkom voelt, ongeacht geslacht, etniciteit, geloofsovertuiging of seksuele geaardheid. Eender welke vorm van discriminatie, agressie, pestgedrag en/of seksueel grensoverschrijdend gedrag wordt niet getolereerd. Jiu-jitsu is voor iedereen!

 

Veiligheid, wederzijds respect en sportiviteit zijn voor ons belangrijke waarden.

 

Onze algemene doelstelling is het aanleren, beoefenen, bevorderen en verspreiden van het jiu-jitsu en de gevechtsport in het algemeen ter bevordering van de algemene fitheid en fysieke en mentale weerbaarheid van de bevolking.

Stijltechnische visie

Wij beoefenen een heel moderne en dynamische vorm van jiu-jitsu. Maar wat bedoelen we nu eigenlijk met "modern"?

De karakteristieken van een moderne jiu-jitsustijl als een verdedigingsmethode zijn de volgende:

  • De  jiu-jitsubeoefenaar is ervan overtuigd dat de meeste gevechten niet verlopen zoals gepland.
  • Jiu-jitsu gaat er van uit dat de meerderheid van de gevechten niet eindigt met één enkele vuistslag maar dat een gevecht vaak uitmondt in een “grappling”-situatie waarbij kennis van clinchen, neerhaaltechnieken en grondvechten cruciaal is.
  • Jiu-jitsu geeft je een brede waaier aan mogelijkheden om met agressie om te gaan zodat het een antwoord kan bieden op vrijwel elke situatie.

 

De gevolgen van een echt gevecht kunnen groot zijn. Een vermeden gevecht is een gewonnen gevecht. Als we onszelf toch moeten verdedigen, dan is het belangrijk dat dit in verhouding gebeurd tot de ernst van de aanval. Bij voorkeur brengen we onszelf in veiligheid zonder onnodig letsel aan de ander. Slaan of trappen naar je tegenstander houdt risico’s in en heeft in realiteit vaak een escalerend en averechts effect. Vuur kan je best bestrijden met water.

 

Het is deze visie die zich weerspiegelt in de technieken die we aanleren op de mat. Daarom krijgt het grappling of het onder controle brengen van je tegenstander zonder slag of stoot bij ons bijzondere aandacht. Het grappling laat bovendien toe voluit te trainen en te sparren op een veilige manier. Technieken kunnen worden uitgetest op hun werkelijke slaagkans. Hierdoor weet je wat je kan … en niet kan! Op die manier ontwikkel je zelfvertrouwen maar blijf je met de voetjes op de grond.

 

Wanneer je wil weten of een verdedigingstechniek betrouwbaar is, moet je jezelf de volgende drie vragen stellen:

  • Indien ik deze techniek toepas in een echt gevecht, ben ik dan veilig voor eventuele vuistslagen?
  • Heeft deze techniek voldoende slaagpercentage wanneer uitgevoerd op een grotere en sterkere tegenstander?
  • Is deze techniek gebaseerd op bewegingen die natuurlijk aanvoelen voor mijn lichaam?

 

Hiervoor volgen we drie richtlijnen. Deze zijn Street Applicability, Energy Efficiency    en Natural Body Movements.   

Street  Applicability:   We concentreren ons voornamelijk op het inoefenen van technieken die volledig toepasbaar zijn in een straatgevecht. Je alleen focussen op technieken die niet “punch proof” zijn, kunnen jou een vals gevoel van veiligheid geven. 

Energy Efficiency:   Elke techniek die gebaseerd is op snelheid en kracht eerder dan op hefboomwerking en timing, is niet energiezuinig. In een echt gevecht is er geen tijdslimiet, dus moet je leren doseren. De enige betrouwbare manier om een grotere, meer atletische aanvaller te verslaan, is door ervoor te zorgen dat deze sneller uitgeput geraakt dan jij. Vertrouw geen technieken die afhankelijk zijn van kracht of snelheid omdat ze waarschijnlijk niet zullen werken tegen een sterkere en snellere aanvaller.

Natural Body Movements:   Elke techniek die je lichaam dwingt om op onnatuurlijke wijze te bewegen, zal waarschijnlijk falen in het heetst van de strijd. Natuurlijke lichaamsbewegingen zijn het beste fundament waarop je de instinctieve reflexen kan bouwen die nodig zijn in een echt gevecht.

 

Het is dankzij deze doordachte keuze van technieken, dat onze jiu-jitsustijl praktijkgericht en realistisch is, aangepast aan de normen en waarden van onze moderne maatschappij.

“You fight how you train.”

Clubnaam

“Fundamentals Jiu-Jitsu” verwijst naar de fundamenten van het jiu-jitsu. Het zijn bewegingen en/of principes die zowel in basistechnieken als in geavanceerde technieken zijn terug te vinden. Het heeft dus niets te maken met een niveau of moeilijkheidsgraad. Een goede beheersing van deze ‘fundamentals’ zal je slaagkansen in een bepaalde techniek sterk verhogen.

 

We besteden hier veel aandacht aan, maar vergeten niet waarvoor de eerste 3 letters van het woord staan, namelijk “FUN”. Jiu-jitsu is in de eerste plaats een heel plezante sport!

 

Onze oprichter en hoofdlesgever is Kris Damen. Zijn familienaam zit ook verwerkt in onze clubnaam. Toevallig toch?

Clublogo

De driehoeksvorm in het midden staat symbool voor het lichaam, de geest en de ziel. Op het niveau van een gevecht staat dit voor de 3 fasen: de vrije bewegingsfase, clinchfase en grondfase. Een driehoek heeft een stevig fundament (denk aan een piramide) en is moeilijk omver te duwen!

 

De cirkel staat voor het oneindige leerproces van de jiu-jitsubeoefenaar. Zo heeft ook de driehoek een vloeiende lijn zonder begin of einde.

 

De Japanse karaktertekens links en rechts staan voor “jiu-jitsu” en zijn een knipoog naar de roots van onze sport, ontstaan vanuit het traditioneel Japans ju-jutsu maar door de jaren geëvolueerd naar een meer dynamische en functionele stijl.